ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้ฝึกฝนกีฬา

กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่มีผู้นิยมเล่นจำนวนมาก ในการเล่นจะต้องใช้พละกำลังจากขาเป็นอย่างมาก เพราะต้องอาศัยการวิ่งเพื่อแย่งลูกฟุตบอลอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังช่วยเกิดความสามัคคี และเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงได้ Read More …

วิธีการดูแลรักษาแร็กเกตที่ใช้ในการเล่นแบดมินตัน

แร็กเกตเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในการเล่นกีฬาแบดมินตัน อุปกรณ์ที่ใช้ในกีฬาชนิดนี้ต้องมีมาตรฐานและผู้ที่ใช้ต้องได้รับความปลอดภัย Read More …

ประโยชน์ดีๆ ที่ได้จากการเล่นกีฬา

ไม่ว่าคุณจะเลือกเล่นกีฬาประเภทไหนก็แล้วแต่ คุณก็จะได้รับประโยชน์ในการเล่นแต่คุณต้องเล่นเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอหรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง และในแต่ละครั้งต้องไม่น้อยกว่า 30 นาที ซึ่งเราสามารถสรุปประโยชน์ดีๆ ที่จะได้รับดังนี้

Read More …

เล่นกีฬาโดยการใช้โฟมกลิ้ง

เมื่อไปลงในพื้นที่ที่การเล่นกีฬาหลาย ๆ ตอนนี้มากขึ้นเห็นลูกมีขนาดใหญ่และท่อโฟมวางรอบ ฉันไม่เคยได้เข้าไปใช้พวกเขา แต่เห็นหลาย ๆ คนทั้งชายและหญิงและคนมักจะมีอายุมากกว่าผู้ที่มี

Read More …