กติกากีฬาแฮนด์บอล

กติกากีฬาแฮนด์บอล

สนามแข่งขัน จะมีขนาดสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว 40 เมตร กว้าง 20 เมตร โดยจะมีเส้นรอบสนามและเส้นเขตประตูซึ่วประตูจะมีขนาดความสูง 2 เมตร กว้าง 3 เมตร ตั้งอยู่ทั้ง 2 ฝั่ง จะมีพื้นที่รอบสนามซึ่งห่างจากเส้นขอบสนาม 1 เมตร และห่างจากประตูหลัง 2 เมตร Read More …