ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้ฝึกฝนกีฬา

กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่มีผู้นิยมเล่นจำนวนมาก ในการเล่นจะต้องใช้พละกำลังจากขาเป็นอย่างมาก เพราะต้องอาศัยการวิ่งเพื่อแย่งลูกฟุตบอลอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังช่วยเกิดความสามัคคี และเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงได้ Read More …