วิธีการดูแลรักษาแร็กเกตที่ใช้ในการเล่นแบดมินตัน

แร็กเกตเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในการเล่นกีฬาแบดมินตัน อุปกรณ์ที่ใช้ในกีฬาชนิดนี้ต้องมีมาตรฐานและผู้ที่ใช้ต้องได้รับความปลอดภัย Read More …

ประโยชน์ดีๆ ที่ได้จากการเล่นกีฬา

ไม่ว่าคุณจะเลือกเล่นกีฬาประเภทไหนก็แล้วแต่ คุณก็จะได้รับประโยชน์ในการเล่นแต่คุณต้องเล่นเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอหรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง และในแต่ละครั้งต้องไม่น้อยกว่า 30 นาที ซึ่งเราสามารถสรุปประโยชน์ดีๆ ที่จะได้รับดังนี้

Read More …

เล่นกีฬาโดยการใช้โฟมกลิ้ง

เมื่อไปลงในพื้นที่ที่การเล่นกีฬาหลาย ๆ ตอนนี้มากขึ้นเห็นลูกมีขนาดใหญ่และท่อโฟมวางรอบ ฉันไม่เคยได้เข้าไปใช้พวกเขา แต่เห็นหลาย ๆ คนทั้งชายและหญิงและคนมักจะมีอายุมากกว่าผู้ที่มี

Read More …

รู้จักหรือยังกีฬา VO2 Max

คืออะไร VO2 Max และทำไมในโลกที่คุณต้องการที่จะรู้ว่ามันได้หรือไม่ หากคุณเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอถ้าคุณเล่นกีฬาอย่างกว้างขวางถ้าคุณเป็นนักกีฬา Read More …

กีฬาชักคะเย่อ สนุกสนานแบบพื้นบ้าน

ในการเล่นกีฬาชักคะเย่อนี้วิธีในการเล่นมีดังนี้คือจะต้องแบ่งผู้เล่นออกเป็นสองฝ่ายและแต่ละฝ่ายจะต้องมีจำนวนเท่ากันนอกจากจะตกลงกันเป็นพิเศษ Read More …