ประโยชน์ดีๆ ที่ได้จากการเล่นกีฬา

ไม่ว่าคุณจะเลือกเล่นกีฬาประเภทไหนก็แล้วแต่ คุณก็จะได้รับประโยชน์ในการเล่นแต่คุณต้องเล่นเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอหรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง และในแต่ละครั้งต้องไม่น้อยกว่า 30 นาที ซึ่งเราสามารถสรุปประโยชน์ดีๆ ที่จะได้รับดังนี้

Read More …