สาเหตุของอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬา

 

ในการเล่นกีฬาในประเภทต่างๆ มีทั้งข้อดีและข้อเสียในการเล่นกีฬาในประเภทต่างในการเล่นกีฬา ในแต่ล่ะชนิดย่อมมีสาเหตุทั้งสิ้น สาเหตุนั้นเกิดจากตัวผู้เล่นปฏิบัติเอง สาเหตุที่เกิดจากระบบการเล่นหรือทักษะในการเล่นในแต่ล่ะบุคคลที่แตกต่างกันออกไป และสาเหตุสุดท้ายเป็นการเกิดอุบัติเหตุในการใช้อุปกรณ์เข้าช่วยในการฝึกซ้อมหรือการทำการแข่งขัน

1. สาเหตุจากตัวผู้เล่น

– ทางด้านร่างกายที่เกิดอาการบาดเจ็บอยู่แล้วไม่มีความพร้อมทางด้านร่างกายแต่ทำการแข่งขันจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการบาดเจ็บซ้ำหลักกว่าเดิมอีก

ลักษณะร่างกายไม่มีความเหมาะสมกับกีฬาชนิดนั้น ยกตัวอย่างเช่นการเล่นกีฬาฟุตบอลส่วนสูงต่ำเกนไปหรือมีส่วนสูงที่มากเกินไปจึงเป็นปัจจัยต่อการเล่น

– ลักษณะบุคลิกในแต่ล่ะบุคคลที่แตกต่างกันออกไปไม่มีความรับผิดชอบต่อการฝึกซ้อม เล่นในขณะการฝึกซ้อมหรือทำการแข่งขันจริง การที่มีลักษณะประเภทใช้อารมณ์ในการเล่นมากเอกินไปจึงทำให้เกิดอาการบาดเจ็บที่ง่าย

2. สาเหตุจากอุปกรณ์การเล่น

– ในการเล่นกีฬาแต่ล่ะครั้งมีการแต่งกายที่ไม่ตรงตามประเภทชนิดกีฬานั้นยกตัวอย่างเช่น การเล่นกีฬาประเภทฟุตบอลใส่กางเกงขายาวและรองเท้าพื้นมีความลื่นจึงทำให้เกิดอาการบาดเจ็บได้ง่าย

– ในการใช้อุปกรณ์ที่มีความชำรุดอยู่แล้วไม่ได้ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ชนิดนี้มีความชำรุดหรือไม่แล้วมาทำการเล่นฝึกซ้อมหรือทำการแข่งขันจริงจึงทำให้เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุในการใช้อุปกรณ์ประเภทนั้น

3. สาเหตุจากวิธีการเล่น

– ในการเล่นกีฬาในประเภทต่างๆที่เล่นนอกเหนือจากกติกาเป็นเล่นที่อันตรายและเสี่ยงต่อการเกดอาการบาดเจ็บได้ง่าย

– ในการเล่นกีฬาประเภทนั้นขาดความรู้การใช้อุปกรณ์ในการเล่นหรือวิธีการเล่นกีฬาประเภทนั้นๆ

ลักษณะการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ สามารถเกิดการบาดเจ็บบริเวณใดก็ได้ลักษณะในการบาดเจ็บอาจมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการเข้าปะทะในการเล่นกีฬาประเภทนั้นๆจึงระมัดระวังให้มากที่สุดไม่ควรเข้าปะทะกับผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามหรือผู้เล่นคนอื่นๆหนักและมีความรุนแรงเสี่ยงต่อการบาดเจ็บที่ง่าย ควรหาวิธีป้องกันหลีกเหลี่ยงต่อการบาดเจ็บในการเล่นกีฬาประเภทนั้นอย่างต่อเนื่อง

ตำแหน่งที่บาดเจ็บของแต่ละชนิดกีฬามีดังนี้

กีฬาประเภทฟุตบอล ในการบาดเจ็บหรือตำแหน่งจุดที่มีอาการบาดเจ็บมากที่สุดบริเวณหัวเข่าเพราะต้องใช้แรงในการเข้าการปะทะจึงเป็นสาเหตุให้เกดอาการบาดเจ็บที่พบบ่อยที่สุดในการบาดเจ็บ

กีฬาประเภทกรีฑา ในการบาดเจ็บหรือตำแหน่งจุดที่มีอาการบาดเจ็บมากที่สุดบริเวณขาเพราะในการเล่นกีฬาประเภทนี้ไม่มีการเข่าปะทะแต่อย่างใดใช้อวัยวะส่วนขาในการทำการแข่งขันในการวิ่งให้เร็วที่สุดจึงเป็นสาเหตุให้เกิดอาการบาดเจ็บง่ายที่สุดในการบาดเจ็บ

กีฬาประเภทรักบี้ฟุตบอล ในการบาดเจ็บหรือตำแหน่งจุดที่มีอาการบาดเจ็บมากที่สุดบริเวณต้นขาและเข่าเพราะในการเล่นกีฬาประเภทนี้มีความรุนแรงมากต้องใช้พละกำลังในการเล่นจึงเป็นสาเหตุให้เกดอาการบาดเจ็บที่ง่ายในการบาดเจ็บ

กีฬาประเภทวอลเลย์บอล ในการบาดเจ็บหรือตำแหน่งจุดที่มีอาการบาดเจ็บมากที่สุดบริเวณข้อเข่าในการเล่นกีฬาประเภทนี้ต้องใช้ตัวในการกระโดดพุ่งรับลูกบอลเลย์จึงทำให้บริเวณเข่าเกดอาการบาดเจ็บในการบาดเจ็บ

กีฬาประเภทบาสเกตบอล ในการบาดเจ็บหรือตำแหน่งจุดที่มีอาการบาดเจ็บมากที่สุดบริเวณข้อเข่า ในการเล่นกีฬาประเภทนี้ในบริเวณส่วนขาโยกหลอกผู้ต่อสู้หรือผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามจึงทำให้บริเวณหัวเข่ามีอาการเคลื่อนหรือจากการเข่าปะทะจึงเป็นสาเหตุให้เกิดอาการบาดเจ็บอวัยวะส่วนนี้ได้