ศิลปะมวยไทย และ แม่ไม้ลูกไม้

แม่ไม้มวยไทย คือการนำทักษะการใช้อาวุธหมัดเท้าเข่า ศอกมารวมเป็นกระบวนท่าต่างๆเพื่อการป้องกันตัวและกระทำต่อคู่ต่อสู้ แต่ละแม่ไม้จะใช้แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความถนัดของผู้ใช้ แม่ไม้มวยไทยแต่ละท่าเกิดจากการคิดค้นดัดแปลงของปรมาจารย์มวยไทยยุคก่อน ๆ แล้วตั่งชื่อขึ้นตามอิธิพลของวรรณคดี เช่น เถรกวดลาน กวายแหวน อิเหนาแทงกฤช จระเข้ฟาดหาง เป็นต้น

แม่ไม้มวยไทยของแต่ละอาจารย์หรือแต่ละค่ายมวยมีความแตกต่างกันไป สมัยก่อนครูมวยมักจะเก็บท่าแม่ไม้ไว้เป็นความลับไม่สอนให้ใครทราบ กลัวฝ่านตรงข้ามจะล่วงรู้จึงสอนให่เฉพาะคนที่เป็นศิษย์รักเท่านั้นนอกจากแม่ไม้มวยไทยแล้วก็มีการดัดแปลงเป็นท่าลูกไม้อีกมากมาย เช่น หักสลักเพชร เอราวัณเสยงา เป็นต้น ลักษณะการตั้งชื่อก็ใช้วิธีเดียวกัน คือตั่งชื่อขึ้นตามอิธิพลหรือตามวรรณคดี ต่าง ๆ

แม่ไม้และลูกไม้มวยไทย เป็นท่าปม่ไม้มวยไทยมนยุคโบราณที่นิยมแพร่หลายที่สุดการเรียนแม่ไม้มวยไทยและลูกไม้มวยไทย นั้น เป็นการศึกษากระบวนท่าที่เป็นแบบอย่างในสมัยก่อน ปัจจุบันการกระทำบางม่าเป็นการกระทำที่ผิดกติกา เพราะบางท่าแสดงให้เห็นถึงความอัตรายอย่างสูง เช่น ท่าขุนยักษ์พงนาง เป็นต้น และโปรดระลึกเสมอว่า แม่ไม้มวยไทยบางท่าเหมะสำหรับในสมัยก่อน ซึ่งสมัยนั้นไม่มีการสวมนวม ปัจจุบันอาจะกระทำแบบนี้ไม่ได้ จึงเป็นเพียงการศึกษาเท่านั้น แต่สามารถนำมาดัดแปลงนำไปใช้ได้และถือเป็นการออกกำลังกายชนิดหนึ่ง

มวยไทยเป็นศิลปพการต่อสู้ด้วยมือเปล่าที่นิยมกันแพร่หลายทั่วโลก ชาวต่างชาติยอมรับว่ามวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ขั้นสูง มีการเปิดค่ายมวยเพื่อนสอนมวยไทยขึ้นมากมายทั่งในทวีปยุโรป อเมริกาอัฟริกา (มอร็อคโค) และออกสเตรเลีย ชาวต่างชาติศึกษาเล่าเรียนมวยไทยทั้งเพื่อฝึกร่างกายให้แข็งแรง มีวิชาป้องกันตัว และบางคนนำไปประกอบอาชีพ

กล่าวคือ ชกมวยเป็นอาชีพและเป็นผู้ศึกสอนตามค่ายมวยต่างๆ นาๆ ด้วยจะเห็นได้ว่าประเทศไทยจัดการแข่งขันมวยไทยสมัคเล่นชิงแชมเปรี้ยนโลก ครั้งที่ 1 เมือปี พ.ศ.2538 มีประเทศต่าง ๆ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 27 ประเทศและครั้งที่ 2 เมื่อ พ.ศ.2539 มีประเทศสมาชิกส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันถึง 42 ประเทศ ปรากฎการณ์อย่างนี้กล่าวได้ว่ากีฬามวยไทยเป็นคนทั่วโลกรู้จัก และได้เรียนรู้จนเป็นที่นิยมกันแพร่หลาย ในอณาคตคงจะมีการแข่งขันในกีฬาระดับนานาชาติมาขึ้นไปอีก

การเรียนการสอนศิลปะมวยไทยในประเทศตามหลักสูตรจัดให้มีการเรียนการสอยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ้งจัดเป็นวิชาเลือกเสรี ในระดับอุดมศึกษามีเรียนในวิทยาลัยพลศึกษา สถาบันราชภัฏและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ซึ้งมีจุดมุ่งหมายผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในเรื่องศิลปะมวยไทยให้มีทักษะที่สามารถสาธิและทำการสอนได้

เป็นกรรมการผู้ตัดสินได้ มีความซาบซึ้งรักและวงแหนมรดกของชาติ และสามรถใช้ศิลปะมวยไทยต่อสู้เพื่องป้องกันตัวเองจากผู้อื่นได้ มีน้ำใจเป็นนักกีฬาเครพกฎกติกาการแข่งขัน ทั้งในสังเวียนและนอนสังเวียน และเป็นผลเมืองดีของชาติ