ระยะเวลาของการฝึกกีฬาฟุตบอล

ในการฝึกกีฬาฟุตบอลนั้นควรมีการจัดเตรียมเรื่องของโปรแกรมการฝึกซ้อมในแต่ล่ะวันจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลาด้วยกันคือ ช่วงเวลาตอนเช้า ช่วงเวลาตอนบ่าย จากการสำรวจและได้มีการสอบถามรายละเอียดต่างๆของโค้ชฟุตบอลสโมสรต่างๆของประเทศไทย และได้ข้อมูลที่ใกล้เคียงกันมากส่วนใหญ่แล้วจะเห็นเวลาในการฝึกซ้อมของนักฟุตบอลแต่ล่ะสโมสรจะมีการฝึกซ้อมในช่วงเวลา ช่วงเวลาตอนเช้า ตั้งแต่ 7.30 นาฬิกา จนไปถึง 9.30 นาฬิกา และช่วงเวลาตอนบ่ายเริ่ม 16.30 นาฬิกา จนไปถึง 18.30 นาฬิกา ในการฝึกในช่วงเวลาเหล่านี้ให้นักกีฬาปรับสภาพร่างกายให้เข้ากับสภาพเวลาที่มีการแข่งขันอย่างจริงจัง รวมถึงสภาพของอากาศด้วย แต่ถ้าสโมสรใดมีโปรแกรมฝึกในช่วงเวลา 14.00 นาฬิกานักกีฬาก็ควรฝึกในช่วงเวลานี้ด้วย และยังมีข้อเสนอต่างๆที่โค้ชแต่ล่ะสโมสรได้ให้ข้อมูลไว้ดังนี้

1. การฝึกในช่วงเวลาตอนเช้า จะเน้นให้นักกีฬาแต่ล่ะคนมีสมรรถภาพทางกายที่ดีอยู่เสมอ ฝึกความสามารถเฉพาะตัว และยังฝึกตำแหน่งของผู้เล่นในตำแหน่งต่างๆ

2. การฝึกในช่วงเวลาตอนบ่าย จะเน้นให้นักกีฬาแต่ล่ะคนได้ใช้เทคนิคส่วนบุคคลเล่นบอลเป็นลักษณะกลุ่ม การฝึกใช้กลยุทธวิธีการทำประตูผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม การตั้งรับของประเภททีม การเตะลูกโทษ การเล่นประเภททีมที่เป็นระบบ

โปรแกรมการฝึกซ้อมของสโมสรทุกสโมสรในประเทศเยอรมนีตะวันตก ภายในเวลา 1 อาทิตย์ จะมีการซ้อมอย่างหนักอยู่ประมาณ 2 วัน คือวันอังคาร และวันพุธ การซ้อมในแต่ล่ะครั้งนั้นจะเน้นการซ้อมแบบเป็นทีม ฝ่ายล่ะ 11,8,7 แล้วแต่สถานการณ์ที่โค้ชจะให้ลงเล่นในจำนวนเท่าไร โดยจะเล่นกันประมาณ 1 ชั่วโมงเต็มโดยไม่มีเวลาในการพักเหนื่อย ต่อด้วยการยิงประตูแล้วก็ฝึกในด้านของสปีด

สภาพแวดล้อมในการฝึกกีฬาฟุตบอล ผู้เล่นจะเป็นปัจจัยที่สำคัญเมื่อมีการฝึกโดยการจัดเป็นโปรแกรมออกมาจะมีประสบการณ์ความสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับผู้เล่นที่มีการพิจารณาแล้วกิจกรรมนั้นได้ดำเนินการเป็นอย่างดีและผู้เล่นให้ความร่วมมือสูง อีกสิ่งหนึ่งผู้เล่นจะมีความสนุกและความพึงพอใจเมื่อมีสภาพแวดล้อมในสนามนั้นดี การที่มีการจัดทางด้านสภาพแวดล้อมนั้นจะทำให้ผู้เล่นช่วยให้โปรแกรมมาฝึกนั้นได้สำเร็จลุล่วงไปอย่างมีประสิทธิภาพ สภาพอากาศ เมื่อในปี ค.ศ. 1990มีการจัดการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกขึ้นที่เมืองประเทศอิตาลี การรายงานสดและการติดตามของหน่วยงาน fifa ได้มีคำกล่าวไว้ว่าสภาพทางภูมิประเทศนั้นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้นักกีฬามีผลต่อการแข่งขันในครั้งนั้น เช่น อุณหภูมิ มีความร้อนและความหนาว ความชื้นของหิมะ ฝนที่ตกในสนามที่กำลังทำการแข่งขัน และความสูงเหนือน้ำระดับทะเล

ในระหว่างการฝึกซ้อมของนักกีฬานั้นและผู้เข้าร่วมกันแข่งขันทุกๆคนจะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นอยู่ตลอดเวลาหรือเป็นการปรับสไตล์การเล่นที่มีความเหมาะสมกับสภาพอากาศที่ทำการแข่งขันอยู่และสภาพแวดล้อมต่างๆ ถ้าพื้นที่นั้นอุณหภูมิมีความสูงที่มากจะมีการเน้นการซ้อมแบบทำให้สมรรถภาพของร่างกายอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตลอดเวลาและที่ขาดไม่ได้คือเรื่องของเทคนิคต่างๆ กลยุทธ์ต่างๆที่ได้จัดเตรียมเอาไว้ ถ้าเกิดสภาพสนามนั้นเกิดการฝนตกลงมาผู้ฝึกสอนควรให้นักกีฬาฝึกอยู่ในสถานที่โล่งแจ้งมากขึ้น และควรจัดโปรแกรมที่ทำให้สมรรถภาพทางร่างกายให้เพิ่มขึ้นมาอีก สภาพของสนามผู้เล่นจะต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพของสนามให้ได้มากที่สุดเพื่อให้ผลของการแข่งขันออกมาได้ตามเป้าหมายที่วางไว้