มารยาทของผู้เข้าชมที่ดีของกีฬาเปตอง และนักกีฬา

มารยาทของผู้เข้าชมที่ดีของกีฬาเปตอง

1. เมื่อมีนักกีฬา เดินลงมาภายในสนามผู้ชมควรทำการปรบมือเพื่อให้กำลังในการแก่นักกีฬาเปตอง

2. เมื่อมีผู้เล่นคนใดคนหนึ่งทำคะแนนได้ดีและเป็นผู้ชนะในเกมนั้นด้วยผู้ชมข้างขอบสนามควรปรบมือเพื่อแสดงความยินดีและให้กำลังนักกีฬาต่อไป

3. ในลักษณะของการรับชมที่ดีต้องไม่ส่งเสียงที่จนเกิดการเสียสมาธิของนักกีฬาที่กำลังทำการแข่งขันอยู่

4. ในการรับชมไม่ควรทำกริยามารยาทที่ไม่เหมาะสมหรือการยั่วยุเพื่อที่ให้นักกีฬาที่กำลังทำการแข่งขันขาดสมาธิได้จนกลายเป็นฝ่ายที่แพ้ได้

5. ในส่งเสียงในการร้องเพลงเชียนั้นไม่ควรร้องเพลงที่มีเนื้อหาหยาบคายและเป็นผลกระทบต่อผู้เล่นนักกีฬาเปตองที่เชียของฝ่ายตรงข้ามเพื่อสร้างความแตกแยกในหมู่ขณะ

6. ไม่ควรปาสิ่งของลงไปภายในสนามเพื่อสร้างความยากต่อการเล่นกีฬาเปตองและไม่ควรปาสิ่งของใส่ที่ตัวของนักกีฬาเปตองและผู้ตัดสินในสนามเป็นกิริยามารยาทที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง

7. เมื่อผู้ตัดสินผิดพลาดเกิดขึ้นผู้เข้าชมไม่ควรต่อรองหรือแสดงกริยาไม่พอใจในการตัดสินจนไปถึงการทำร้ายต่อผู้ตัดสินในสนาม นักกีฬาที่แข่งขันและผู้เข้าชมควรเคารพผู้ตัดสิน

8. ไม่มีการส่งเสียงออกมาว่า โห่ เป็นเสียงที่ยาว หรือจะเป็นการแสดงกิริยาเย้ยต่อนักกีฬาที่ทำผิดพลาดในระหว่างการแข่งขัน

9. ผู้เข้ารับชมการแข่งขันต้องทำความรู้และความเข้าในกฎและกติกาของกีฬาเปตองเป็นอย่างดี

10. เมื่อมีการเกิดเหตุวุ่นวายขึ้นผู้เข้ารับชมควรให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลการแข่งขัน

มารยาทในการเล่นกีฬาเปตอง

1. ก่อนการทำการแข่งขันหรือหลังจากการแข่งขัน ไม่ว่าผู้เล่นฝ่ายไหนก็ตามที่เป็นฝ่ายแพ้หรือชนะ ควรเดินจับมือด้วยความยินดีและยิ้มแย้มเสมอ

2. หากมีผู้เล่นของทีมฝ่ายตรงข้ามหรือทีมฝ่ายตนเองเกิดการเล่นที่ผิดผลาด จะต้องกล่าวคำขอโทษทันทีต่อผู้เล่นคนอื่นๆ และนักกีฬาคนอื่นต้องยอมรับเพื่อเป็นการยอมรับความผิดผลาดดังกล่าว และให้คำแนะนำต่อนักกีฬาคนดังกล่าว

3. ในการแต่งกายควรแต่งกายด้วยความสุภาพและมีความเหมาะสมถูกต้องตามกฎและกติกาที่ได้กำหนดไว้

4. ระหว่างการทำการแข่งขันไม่ควรส่งเสียงดังจนรบกวนสมาธิของผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเพราะจะทำให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเกิดความไม่พอใจต่อพฤติกรรมดังกล่าวก่อให้เป็นเหตุของการทะเลาะวิวาทได้

5. กฎและกติกาของกีฬาเปตองต้องทำความรู้และความเข้าของกฎกติกาพร้อมกับปฏิบัติอย่างเคร่งคัด

6. ระหว่างการฝึกซ้อมก่อนทำการแข่งขันต้องมีความอดทน เชื่อฟังคำสั่งของโค้ชและมีความเคารพ

7. ปรบมือเพื่อแสดงความดีใจเมื่อผู้เล่นคนอื่นๆหรือผู้เล่นในทีมเล่นได้ดี หรือเป็นฝ่ายที่ชนะการแข่งขันต่อเกมนั้น

8. มารยาทของผู้เข้าชมต่อการแข่งขันไม่ควรส่งเสียงดังและโวยวายในระหว่างการแข่งขัน และมีการยั่วยุให้ผู้เล่นในสนามเกิดการเสียสมาธิ

9. ในการใช้อุปกรณ์เช่น การใช้ผ้าเช็ดลูก การใช้อุปกรณ์การหยิบลูกเปตองผู้เล่นที่ดีต้องไม่หยิบอุปกรณ์ของผู้อื่นมาเล่นโดยพลการ

10. ในการแข่งขันต้องรู้จักแพ้รู้จักชนะ รู้จักอภัย ในการเล่นกีฬาเปตองและประเภทอื่นๆ เพื่อเป็นนักกีฬาที่ดีต่อไป