ประโยชน์ดีๆ ที่ได้จากการเล่นกีฬา

ไม่ว่าคุณจะเลือกเล่นกีฬาประเภทไหนก็แล้วแต่ คุณก็จะได้รับประโยชน์ในการเล่นแต่คุณต้องเล่นเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอหรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง และในแต่ละครั้งต้องไม่น้อยกว่า 30 นาที ซึ่งเราสามารถสรุปประโยชน์ดีๆ ที่จะได้รับดังนี้

1. ช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง และห่างไกลจากโรคร้ายแรงและโรคติดต่อ รวมไปถึงโรคในช่วงที่อาการเปลี่ยนแปลงได้หลายชนิด เพราะการเล่นกีฬาจะช่วยให้ระบบต่างๆ ภายในร่างกายทำงานได้อย่างเป็นปกติ และสามารถสร้างภูมิคุ้มกันโรคได้เป็นอย่างดี ดังนั้นใครที่รู้ว่าตัวเองป่วยหรือไม่สบายบ่อยๆ รวมถึงอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะเกิดโรคได้ง่าย จึงควรหันมาเล่นกีฬาเป็นประจำ

2. ช่วยให้คุณมีรูปร่างดีสมส่วน และห่างไกลจากโรคอ้วน นอกจากนี้ยังช่วยให้กล้ามเนื้อกระชับ ช่วยชะลอวัย

3. ช่วยทำให้เป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักแพ้ ชนะ อภัย เหมาะเป็นอย่างมากสำหรับเด็กๆ และเยาวชน

4. ช่วยให้รู้สึกสมัครสมานสามัคคี ในกลุ่มหรือหมู่คณะ

5. เสริมสร้างการมีระเบียบวินัยและความอดทน

6. เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

7. ช่วยให้หลับสบาย มีสมาธิดี และเป็นผู้ที่มีจิตใจเบิกบาน แจ่มใส รู้จักอดทนอดกลั้น ไม่โมโหง่าย ทำให้สามารถเรียนหนังสือหรือทำงานได้ดี นอกจากนี้ผู้ที่หลับสบายยังช่วยให้คุณห่างไกลจากโรคอัลไซเมอร์ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

มีประโยชน์มากมายหลายอย่างแบบนี้ เราคงไม่ต้องแปลกใจกันแล้วว่าในปัจจุบันทำไมถึงมีการส่งเสริมให้ผู้คนทั่วไปหันมาสนใจเล่นกีฬากันมากขึ้น