กีฬาชักคะเย่อ สนุกสนานแบบพื้นบ้าน

ในการเล่นกีฬาชักคะเย่อนี้วิธีในการเล่นมีดังนี้คือจะต้องแบ่งผู้เล่นออกเป็นสองฝ่ายและแต่ละฝ่ายจะต้องมีจำนวนเท่ากันนอกจากจะตกลงกันเป็นพิเศษเช่นฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ชายและอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้หญิงจะให้ฝ่ายชายมีจำนวนน้อยกว่าฝ่ายหญิงก็ได้แล้วแต่ความยินยอมของทั้งสองฝ่ายแล้วแต่จะตกลงกัน

วิธีในการเล่น คือ นำเอาเชือกเส้นใหญ่ที่มีความแข็งแรงพอที่จะทนทานกำลังผู้เล่นทั้งสองฝ่ายที่จะดึงเชือกมาวางมีเส้นเขตกลางซึ่งจะวางเชือกตรงกึ่งกลางเส้นพอดีแล้วกรรมการก็จะให้ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายจับสลากหรืออาจจะเป็นไม้สั้นไม้ยาวก็ได้ว่าใครจะได้อยู่ด้านไหนเมื่อพอจับไม้สั้นไม้ยาวกันแล้วหรือได้สลากแล้วผู้เล่นแต่ละฝ่ายจะไปยืนประจำข้างของตัวเอง เมื่อวางระยะกันดีแล้วผู้เล่นทั้งสองฝ่ายก็จะดึงเชือกขึ้นมาให้สูงพอแค่เอวและ ผู้ตัดสินจะไปยืนตรงเส้นเขตกลางระหว่างกลางพอตัดสินให้สัญญาณกับผู้เล่นทั้งสองฝ่ายก็จะเริ่มดึงเชือกพร้อมกันทันที

ประโยชน์ของการเล่นกีฬาชนิดนี้คือการฝึกความพร้อมเพียงความอยู่ในระเบียบวินัยการทรงตัวและการออกกำลังกายทั้งแขนและขาและความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจของผู้เล่นแต่ละทีมถ้าระหว่างดึงนั้นใครคนใดคนหนึ่งเสียหลักหรือเสียการทรงตัวก็จะทำให้เป็นฝ่ายแพ้ได้เป็นกีฬาที่ต้องใช้แรงแต่ก็ได้ความสนุกสนานไปพร้อมๆกันอีกด้วย